Re-integratie 2de spoor

Elke dag krijgen werkgevers ziekmeldingen binnen van hun personeel. Om te werken moet je nou eenmaal fit zijn en soms lukt dat even niet. Het gros van de mensen dat zich ziek meldt is binnen één tot enkele dagen weer aan het werk. Maar soms duurt het langer. De ziekte is van lange duur of zelfs blijvend. Dan start er een re-integratietraject.

Het kan zo zijn dat terugkeer op de oude werkplek niet meer mogelijk is. Soms is terugkeer bij de oude werkgever helemaal uitgesloten, bijvoorbeeld omdat het soort werk waarvoor de werknemer nog wèl geschikt is bij de oude werkgever niet bestaat. Of omdat de omstandigheden bij de oude werkgever zodanig zijn, dat een succesvolle terugkeer niet te verwachten is. In dat geval zal het re-integratiebureau samen met de werknemer uitkijken naar een andere werkgever. Dit heet het 2de spoor traject. Het Re-integratiehuis is gespecialiseerd in het 2de spoor traject.

Het Re-integratiehuis neemt dit traject graag uit de handen van de werkgever. Niet iedere (zieke) werknemer is hetzelfde met betrekking tot de ervaring, belasting en ambitie. Wij stemmen daarom een re-integratie traject op dat is afgestemd op situatie van de werknemer, met als doel een nieuwe functie te vinden wat past bij de ambities ervaring en belastbaarheid van de werknemer bij een nieuwe werkgever.

2de spoortraject

Ons traject bestaat uit 4 fases, elke fase leggen wij vast met een plan van aanpak en sluiten we af met een resultaat rapportage.

Fase 1: Intake

We starten met een intake van de werknemer. De Intake heeft als doel om de werknemer te leren kennen, het vertrouwen te winnen (beide kanten) en het leren omgaan met de situatie waarin de werknemer zich momenteel verkeerd. Als opvolging van de intake wordt er een verslag gemaakt van de situatie er wordt niet alleen gekeken naar het ziektebeeld van de werknemer maar ook naar het opleidingsniveau, ambities en de ervaring van de werknemer

Fase 2: Loopbaan scan

Fase 2 bestaat uit een loopbaan scan. Typische vragen die dan gesteld worden zijn 'Wat wil ik momenteel?', 'Wat zou ik nog meer kunnen?' of 'Wat voor werk past bij mij?'

Voor de Loopbaanscan maken wij gebruik van een viertal testen, namelijk:

  • Beroepskeuzetest: Wat voor werk en werkomgeving past bij jou?
  • Kerntyperingtest: Wat zijn jouw duidelijkste persoonlijkheidseigenschappen?
  • Werkwaardentest: Wat vind jij belangrijk in je werk en bedrijfscultuur?
  • Competentietest: Wat zijn jouw belangrijkste en beste competenties?

Fase 3: Solliciteren en jobhunten

In de derde fase gaat de werknemer solliciteren. Hierbij ondersteund het Re-integratie huis de werknemer. Dit gebeurt door middel van aantal trainingen die wij 1 op 1 aan de werknemer zullen aanbieden.

  • Opstellen motivatiebrief en bouwen van het CV
  • Gespreks- en interviewtraining
  • Voorbereiding op sollicitatiegesprekken (wat voor vragen kan je verwachten, wat zijn goede en minder goede antwoorden, hoe stel je je op in het gesprek, etc.)
  • Training in alle vacatureplatforms (hoe vind je het beste relevante vacatures)
  • Netwerkcontacten benutten en uitbouwen
  • Het optimaliseren van een Linkedin profiel

Hierna gaan we actief solliciteren. De werknemer gaat op zoek naar passende vacatures en gaat solliciteren. Dit natuurlijk weer met ondersteuning van het Re-integratie huis.
Het re-integratiehuis zoek ook mee voor de werknemer en bieden deze ook aan. Het Re-integratiehuis heeft een groot netwerk aan potentiele werkgevers voor de werknemer.

Fase 4: Doorlopende begeleiding

Het Re-integratiehuis zorgt voor een doorlopende begeleiding van de werknemer. Voor vragen, persoonlijke gesprekken etc. dit zowel persoonlijk als telefonisch. Hiervoor heeft de werknemer een vast contact persoon. De begeleiding is niet alleen om de kandidaat weer actief te krijgen op de arbeidsmarkt maar ook om deze nieuwe baan te behouden.
Mocht binnen de termijn van 6 maanden die aangehouden wordt voor het 2e spoortraject de nieuwe baan toch weer afgebroken worden (bijvoorbeeld in de proeftijd), dan is er de mogelijkheid om de dienstverlening van het Re-integratiehuis  opnieuw te starten.

Meer informatie

Neem contact met ons op voor meer informatie.

  info@hetreintegratiehuis.nl
  +31 (0)6 3495 6278

Deel deze pagina