Outplacement

Outplacement betekent begeleiding van werk naar werk. Vanwege reorganisatie of om andere redenen vervalt de baan van een werknemer. Om een werknemer te ondersteunen bij het vinden van nieuw werk, biedt het Re-integratiehuis een outplacementtraject aan.

Ons outplacementtraject bestaat uit meerdere onderdelen. Het Re-integratiehuis, ondersteunt de boventallige of ontslagen medewerker bij de verwerking van het ontslag en helpt hem in eerste instantie om zijn CV (Curriculum Vitae) op orde te krijgen. Vanwege de UWV-verplichting bij een uitkering wordt geadviseerd direct te starten met solliciteren.

Ondertussen vindt het outplacementproces plaats. Met behulp van allerlei assessments ontstaat een beeld welke competenties en drijfveren de medewerker heeft. Daarna volgt de vraag wat de medewerker zou willen doen voor werk en wordt onderzocht of de competenties en wensen passen bij de mogelijkheden van de arbeidsmarkt.

Waar nodig wordt geadviseerd om relevante opleidingen te volgen. Vaak wordt, nadat duidelijk is op welke banen gefocust gaat worden, aan sollicitatievaardigheden gewerkt, zoals vacatures vinden op internet, solliciteren (via internet of per brief), zichzelf presenteren, netwerkgesprekken voeren, sollicitatiegesprekken voeren, maar ook de moed erin houden als het solliciteren niet direct lukt.

Onze loopbaanadviseur helpt de medewerker zijn netwerk te benutten voor een baan, maar zet ook het eigen netwerk in bij de zoektocht naar werk. Tot slot helpt de loopbaanadviseur om het onderhandelingsgesprek tijdens een sollicitatieprocedure voor te bereiden. Hierdoor doet de medewerker geen onnodige concessies of is hij in staat zichzelf voor een realistische marktwaarde te 'verkopen'.

Meer informatie

Neem contact met ons op voor meer informatie.

  info@hetreintegratiehuis.nl
  +31 (0)6 3495 6278

Deel deze pagina